Ondernemen en verbinden

ICCO wil de schakel zijn tussen ondernemers en bedrijven hier en daar. Mensen, organisaties, kennis en innovatieve ideeën verbinden, dat is onze business.

Om te komen tot duurzame economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden is vaak een multi-stakeholder-aanpak nodig. Dat noemen wij programmatisch werken. We vinden het bovendien belangrijk dat ontwikkeling gebeurt vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid (co-responsibility). Mede daarom hebben we onze organisatie gedecentraliseerd. Dat komt ook de efficiency ten goede.