Over ICCO

Over ICCO

Wij werken aan een wereld zonder armoede en onrecht. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden. Wij geloven in de ondernemende kracht van mensen. We creëren kansen voor mensen die in armoede leven.

Organisatie

ICCO is een coöperatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wij werken in 44 landen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Dat doen wij vanuit zeven regiokantoren.

MissieStructuurWereldwijd netwerk Historie Fair & Sustainable Holding 

ICCO 50 jaar

Op 30 december 1964 werd ICCO opgericht door prof. Dr. Jo Verkuyl. Nu, exact 50 jaar later, werkt ICCO nog steeds aan een wereld zonder armoede en onrecht. Bestaansrecht en bestaanszekerheid staan daarbij centraal. 

Werkwijze

ICCO is de schakel tussen maatschappelijke organisaties, overheden en bedrijven. Mensen, organisaties, financiële instrumenten, kennis en innovatieve ideeën verbinden, dat is onze business. Hiermee realiseren we een systemische verandering en succesvolle, duurzame en rechtvaardige ontwikkeling in lage- en middeninkomenslanden. 

We vinden het essentieel dat ontwikkeling plaats vindt vanuit de  behoeften en mogelijkheden van mensen in de lokale samenleving. Door samen met onze partners voor een bepaald gebied of thema een plan van aanpak op te stellen kunnen we de voortgang van onze interventies monitoren en evalueren. Onze regio- en landenkantoren zijn daarbij van groot belang. Zij beschikken over goede contacten en kennis om efficiënt te werken. 

LobbyGedeelde verantwoordelijkheid

ICCO is ervan overtuigd dat ondernemerschap de drijvende kracht is achter de ontwikkeling van landen en mensen.

Thema's

Mensen in ontwikkelingslanden in staat stellen een beter leven op te bouwen, dat is onze kerntaak. En dat doen we met lokale partnerorganisaties en een uitgebreid netwerk in 44 landen. Maar we kunnen niet álles doen. Daarom richten we ons voornamelijk op vier terreinen, die onderling verweven zijn.

Rechtvaardige economie Menswaardig bestaan

Voedselzekerheid Noodhulp & Wederopbouw

Sociaal Ondernemen

Als internationale ngo heeft ICCO Cooperation een unieke rol als ‘linking pin’ tussen lokale mensen en bedrijven. Vanwege ons track record en regionale kantoren wereldwijd, weten we de weg in lokale gemeenschappen en begrijpen we hun omstandigheden. We zijn dan ook goed uitgerust om bedrijven te adviseren in hun bedrijfsactiviteiten met respect voor mensenrechten als basis. 

Lees meer over Corporate Social Responsibility (CSR) in onderstaande artikelen:

Advies van de expert 5 vragen over CSR

Human Rights & BusinessHet ABC van CSRICCOnomics

Strategische partners

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Dat is waarom ICCO gelooft in samenwerking met partners wereldwijd. Door innovatieve samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, commerciële partijen en de overheid kunnen we een verschil maken. ICCO brengt partijen bij elkaar die gezamenlijk willen investeren, risico's en verantwoordelijkheden willen delen én van elkaar willen leren. 

Bedrijven Non-profit organisaties Donoren Lokale Partners

Resultaten

ICCO wil continu verbeteren, daarom besteden we veel aandacht aan het evalueren van ons werk. Om onszelf scherp te houden laten we externe partijen ons werk evalueren. Hier vindt u de meest recente evaluaties en publicaties.

Jaarverslag ICCO Cooperation 2015 Publicaties en Evaluaties Open Data